Home

Bij ons vindt u alle expertise over bedrijfsvoering, w.o.  personeelszaken, salarisadministratie en organisatieadvies onder één dak. Onze enthousiaste professionals helpen u graag. Met Proles HRM services heeft u meer tijd voor ondernemen. Proles HRM services ondersteunt U van A (arbeidscontracten/ARBO) tot Z (ziekteverzuimbeheersing), inclusief de S van Salarissen. Dat betekent in voorkomende gevallen ook begeleiding bij (collectief) ontslag of ondersteuning bij de ontwikkeling en groei van uw bedrijf?

Vragen of wilt u direct contact opnemen met één van onze medewerkers? Mail naar (Henriëtte Spruit) hmspruit@proleshrmservices.nl of bel 079-7440012 voor meer informatie.

Smart Industry ambassadeur

Dit platform wordt door FME en de Nederlandse overheid gepromoot om samenwerking en kennisdeling te stimuleren in de producerende industrie. Met onze kennis en expertise draagt Proles HRM services samen met de consultants van NEW-X actief bij aan de realisatie van de actieagenda Smart Industry. Smart Industry is een ontwikkeling die slaagt wanneer bedrijven, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden de handen ineen slaan. Samenwerken en kennisdelen in het netwerk zijn daarvoor cruciaal. Bij realisatie en implementatie van zinvolle Smart Industry oplossingen hoort natuurlijk onze resultaatgerichte bedrijfsvoeringsmethode met bijbehorend leiderschap.